Ганбаатар

Ж.Ганбаатар

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Эдийн Засгийн Байнгын Хорооны Дарга

1989
1990
АДХГЗ-ны санхүүгийн хэлтэст татвар болон санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
1991
1992
1993
1994
1995
Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
1996
1997
1998
“Оргил” худалдааны төвийг байгуулав
1999
2000
Монгол улсын их сургуулийг эрхзүйч мэргэжлээр төгсөв
2001
2002
2003
2004
Баянгол дүүргийн Засаг даргын зөвлөлд зөвлөх
2005
2006
2007
2008
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгчээр сонгогдов
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

Хууль Төлөв
1.

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилсан сэргийлэх, цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай

2.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай

3.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

4.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

5.

Боловсролын тухай хууль

6.

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай

7.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай

8.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

9.

Үндэсний баяр наадмын тухай

10.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

11.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

12.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай