Чинзориг

С.Чинзориг

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Хөдөлмөр

нийгмийн хамгааллын сайд

1985
1986
Монгол улсын их сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны төлөвлөгөөний комисст мэргэжилтэн ажиллаж эхлэв
1987
1988
1989
1990
Өвөрхангай аймгийн АДХГЗ-ны хэлтсийн даргаар томилогдов
1991
1992
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын орлогчоор томилогдов
1993
1994
1995
1996
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын даргаар сонгогдов
1997
Аймгийн МАН-ын хорооны дарга
1998
1999
2000
Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайдаар томилогдож. 8 жил ажиллав
2001
2002
2003
2004
2005
Эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалав
2006
2007
2008
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд даргаар томилогдов
2009
2010
Ерөнхий сайдын нийгмийн бодлогын зөвлөхөөр 2 жил ажиллав
2011
2012
2013
МАН-ын НБХГ-ын даргаар томилогдов
2014
Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайдаар томилогдов
2015
2016
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр Өвөрхангай аймгаас сонгогдов
2017
Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Сайд
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

2.

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай

3.

Иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай

4.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

5.

Эрүүгийн хууль

6.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

7.

Цалингийн хэмжээг тогтоох итгэлцүүр батлах тухай

8.

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох тухай

9.

Гэр бүлийн тухай

10.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

11.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

12.

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

13.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

14.

Хөдөлмөрийн тухай

15.

Төрийн албаны тухай

16.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

17.

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

18.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

19.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

20.

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

21.

Эрүүл ахуйн тухай

22.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль