Оюун-Эрдэнэ

Л.Оюун-Эрдэнэ

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга

2000
2001
Бэрс дээд сургууль, сэтгүүлч
2002
2003
2004
2005
Австралийн Мельбурнийн их сургууль, Олон улсын төсвийн менежментийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн
2006
“Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-ын Бүсийн захирал
2007
2008
Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч
Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Нийгмийн ухааны сургууль, боловсрол судлалын магистр
2009
МАН-ын Удирдах зөвлөлийн Хэрэг эрхлэх газрын дарга
2010
2011
Монгол улсын их сургуулийн Улс төр, нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль, улс төр судлаач
2012
2013
2014
2015
АНУ, Харвардын Их сургуулийн Төрийн удирдлагын сургууль, магистр
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

2.

Засгийн газрын тухай

3.

Алсын хараа -2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай

4.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

5.

Монгол, ОХУ-ын Засгийн газрын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

6.

Зөвшөөрлийн тухай

7.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

8.

УИХ-ын даргыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх

9.

Түр хороо байгуулах тухай

10.

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

11.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

12.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай