Мөнхбаатар

Л.Мөнхбаатар

Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн

1998
1999
Монгол Улсын их сургууль Хууль зүйн дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгсөв
Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
2000
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн мэргэжилтэн
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын дарга
2007
2008
Отгонтэнгэр их сургуулийг хууль зүйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалав
Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн дарга, улсын ерөнхий байцаагч
2009
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, улсын ерөнхий бүртгэгч
2010
2011
2012
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2013
2014
“Хөвсгөл хөгжил” сангийн тэргүүн
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Хувийн тэтгэврийн тухай хууль

2.

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилсан сэргийлэх, цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай

3.

Эрдэнэсийн сангийн тухай

4.

Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай

5.

Эрүүгийн хууль

6.

Итгэлийн зээл олгох тухай

7.

Хоршооны тухай

8.

Актив удирдлагын компанийн тухай

9.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

10.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

11.

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай

12.

Усны тухай

13.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

14.

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

15.

Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай