Энх-Амгалан

Л.Энх-Амгалан

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Монгол Улсын Их Хурлын Дэд Дарга

2006
2007
2008
MCS электроникс ХХК-ийн захирлуудын зөвлөлийн дарга
2009
2010
Юнител группын захирлуудын зөвлөлийн даргаар 15 жил ажиллав.
2011
MCS группын тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр 16 жил ажиллав.
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2013
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн ахлагчаар ажиллав.
2014
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль санаачлав.
2015
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль санаачлав.
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Хөвсгөл аймгаас 2 дахь удаагаа сонгогдов.
Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороон дарга
2017
Улсын их Хурлын дэд даргаар томилогдов
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай

2.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлын тухай

3.

Төрийн аудитын тухай хууль

4.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай

5.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай

6.

Улсын Их Хурлын 2019 -2024 оны Стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай

7.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

8.

Эрүүгийн хууль

9.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

10.

Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай

11.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

12.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

13.

Төрийн албаны тухай

14.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

15.

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

16.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

17.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

18.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

19.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

20.

Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль

21.

Ойн тухай хууль

22.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

23.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай