Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Л.Оюун-Эрдэнэ

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга

2021 2022 2023 2024 2025
Хууль Төлөв
1.

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

2.

Засгийн газрын тухай

3.

Алсын хараа -2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай

4.

Монгол, ОХУ-ын Засгийн газрын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

5.

Зөвшөөрлийн тухай

6.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

7.

Шуудангийн тухай

8.

Радио долгионы тухай

9.

Харилцаа холбооны тухай хууль

10.

Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

11.

Захиргааны ерөнхий хууль

12.

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

13.

Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай

14.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

15.

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

16.

Монгол Улсаас гадаадын зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

17.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

18.

Нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай

19.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай хэлэлцээр болон Банкны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг соёрхон батлах тухай

20.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, итгэмжлэлийн тухай

21.

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай

22.

Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн хооронд байгуулсан нэмэлт санхүүжилтын хэлэлцээр соёрхон батлах тухай”

23.

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

24.

Ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

25.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

26.

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай

27.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

28.

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

29.

Эрүүгийн хууль

30.

Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай

31.

Ашигласан түлшний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1997 оны конвенцид нэгдэн орох тухай

32.

Монгол улс цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцийг соёрхон батлах тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай

33.

Хууль тогтоомжийн тухай

34.

Төрийн өмчийн тухай

35.

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

36.

Газрын тосны тухай хууль

37.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

38.

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай

39.

Стратегийн ач холбогдол бүхий аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль

40.

Хаягжуулалтын тухай хууль

41.

Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай

42.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай