Баттөмөр

Б.Баттөмөр

Монгол улсын их хурлын гишүүн

1978
1979
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийг инженер механикаар төгсөв
1980
Ой модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэнгээр ажиллав
1981
1982
1983
1984
1985
1986
Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэлтсийн даргаар томилогдов
1987
1988
1989
1990
1991
ОХУ Москва хот нийгэм-улс төрийн дээд сургуулийг эдийн засагч улс төр судлаач мэргэжлээр төгсөв
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Улсын Гаалийн ерөнхий газар дэд дарга, дарга
2001
Монгол улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгсөв
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Монголын үндэсний татварын ерөнхий газар дарга
2012
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Хувийн тэтгэврийн тухай хууль

2.

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын цар тахлын үед санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилсан сэргийлэх, цахим шилжилт хийх арга хэмжээний тухай

3.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлын тухай

4.

Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай

5.

Эрүүгийн хууль

6.

Актив удирдлагын компанийн тухай

7.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

8.

Зөвшөөрлийн тухай

9.

Валютын зохицуулалтын тухай

10.

Төрийн аудитын талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

11.

Тамхины хяналтын тухай хууль

12.

Төв банкны тухай

13.

Банкны тухай хууль

14.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

15.

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай

16.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

17.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай