Эм Рэнцэн-амгалан.Ж 2014.02.19 | Сайт: Vip76.mn

Ж.Рэнцэн-Амгалан: Эмийн төлөөлөгчийн газрууд МУ-ын хуулийг мөрддөггүй

Ж.Рэнцэн-Амгалан: Эмийн төлөөлөгчийн газрууд МУ-ын хуулийг мөрддөггүй
Монголын эмзүйн байгууллагуудын “Эм” холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, эмзүйч Ж.Рэнцэн-Амгалан

Монголын эмзүйн байгууллагуудын “Эм” холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, эмзүйч Ж.Рэнцэн-Амгалантай ярилцлаа.   

-Эм хангамжийн салбарт ямар асуудал тулгамдаж байна вэ?

Эм хангамжийн салбарын тулгамдсан асуудал нь төрийн бодлогын хэрэгжилт, хяналт сул байгаагаас эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо  эрс өссөн / ЭХНБ 150-111, Эмийн Үйлдвэр / 36-21 /, эмийн сан /1200-800 / нь Монгол улсын даацаас хэтэрсэн эм хангамжийн  сүлжээ  бий болсон гэсэн үг.

-Ямар шалтгаантай юм бэ. Тэд бүгдээрээ шаардлага хангаж байгаа гэсэн үг үү?

Тусгай зөвшөөрөл авахад стандартын шалгуурыг гол үнэлэмж  болгодоггүй, танил талын нөлөөлөл их, тэгш  бус  хандлага  газар авсан зэрэг нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны доголдлыг харуулж байна.  2012 оны сонгуулийн өмнө 100 гаруй тусгай зөвшөөрөл нэмэгдсэн байгаа.

Эм хангамжийн тогтолцоо тодорхой байх ёстой.

Эм хангамжийн тогтолцоо тодорхой байх ёстой. Эмийн зохицуулалт, хяналтын тогтолцооны давхцал нь хувийн хэвшлийн эм хангамжийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд олон төвөгтэй байдлыг бий болгоод зогсохгүй, хүн амын эмийн хангамжид сөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хүрээд байна.

Эмийн  зохицуулалт, хяналтад төрийн нэгдмэл бодлого, үйл ажиллагаа дутагдаж байгаа өнөөгийн байдлыг өөрчилж, тус тусдаа эдгээр чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа төрийн байгууллагуудын суурин дээр Эм, хүнсний хяналтын эсвэл Эмийн зохицуулалт-хяналтын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг байгуулах асуудлаар нэгдмэл байр суурьтай болж, хуулийн орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын давхцал арилж, тулгамдсан асуудлууд шийдвэрлэгдэх боломж  бүрдэнэ.

-Нөгөө талаар эм хангамжийн салбарынхан өөрсдөө стандарт шаардлагад хэр тэнцэж байгаа вэ?

 Эм хангамж нийлүүлэх байгууллагын ажлын байрны стандартыг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учирч байна. Ихэнх нь түрээсийн өндөр төлбөрийн дарамтад байдаг, стандартаар ажлын байр цогцолбор байна гэснээс агуулахын зориулалтаар 1 м2 талбайг 20-30$ түрээслэж, алдагдалд ордог.  Тиймээс эмийн үйлдвэр, эмийн ложистик нэгдсэн агуулах бүхий эм хангамжийн цогцолбор төв байгуулах талаар гишүүд,  Эм холбооны  саналыг дэмжиж, Нийслэлээс зориулалтын газар  олгуулахад   дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна.

-Эмийн төлөөлөгчийн газар хуульд нийцэж байна уу. Үүнд эмийн салбарынхан нэлээн дургүй ханддаг юм байна лээ?

Манай улсад гучаад төлөөлөгчийн газарт 58 эмч төлөөлөгч, 18 эмзүйч

Манай улсад 30 эмийн төлөөлөгчийн газар ажиллаж байна.

ажилладаг. Эмч  нар эм барьж, хууль зөрчиж байна. Эмийн  сан, эмч нарт “визит” хийдэг, эм “шахдаг”, урамшуулал олгодог. Эмч нарыг төлөөлөгчийн газрынхаа эмийг борлуулсанаар нь урамшуулал өгдөг.

Эмч нарын дунд жор бичих болзолт уралдаан зарлах, эмч нарт  урамшуулал олгох, эмзүйч нарын гар цайлгах, баяр ёслолоор хүлээн  авалт зохиох, бэлэг өгөх гэх мэтээр үйлчлүүлэгчээ татах олон аргатай. Тэд нар эрх зүйн орчин, статус тодорхойгүй / гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани, ААН, иргэн / ямар нэг стандарт мөрддөггүй, хэн зөвшөөрөл өгөх, ямар мэргэжилтэй хүн ажиллах нь тодорхойгүй / бөгөөд Монгол улсын хууль тогтоомж мөрддөггүй.

Тиймээс энэ асуудлыг цэгцлэх шаардлагатай.

-Эмийн салбарын боловсон хүчний талаар ямар бодолтой байдаг вэ?

Хувийн хэвшлийн эмийн мэргэжилтэн эрүүл мэндийн салбарын ажилтан гэж тооцогддоггүй. Төрөөс эрүүл мэндийн салбарын бусад мэргэжилтнүүдээс ялгагдахуйц өөр бодлого барьдаг, ямар нэг тэтгэмж,  дэмжлэг байхгүй. Энэ нь  зөвхөн ажил олгогч аж ахуй нэгжийн бодлого, чармайлтаас шалтгаалдаг.

Тиймээс энэ талаар төрийн бодлогод өөрчлөлт оруулах  шаардлагатай.

 Ярилцсанд баярлалаа.