Модуль сургалтын гарын авлагыг МҮЭ-ийн холбооны Багш арга зүйчдэд танилцууллаа
2021.10.25

Модуль сургалтын гарын авлагыг МҮЭ-ийн холбооны Багш арга зүйчдэд танилцууллаа

Албан бус ажиллагчдад ҮЭ-ээс үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, ҮЭ-д зохион байгуулах чиглэлээр модуль сургалтын гарын авлагыг ОУХБ, МҮЭ-ийн холбоо хамтран гаргаад байна.

Энэхүү сургалтын гарын авлагыг МҮЭ-ийн холбооноос бэлтгэгдсэн орон нутаг, нийслэл, салбарын багш арга зүйчдэд танилцуулж, санал авах арга хэмжээ өнөөдөр цахимаар /35 хүн/ болон танхимаар /15 хүн/ боллоо.

МҮЭ-ийн холбооны ХХХБГ-ын дарга Ц.Отгонтунгалаг танилцуулгын эхэнд,

-ОУХБ-аас МҮЭ-ийн холбоотой хамтраад сүүлийн жилүүдэд “Албан бус ажиллагчдад ҮЭ-ээс үзүүлэх үйлчилгээг хэрхэн сайжруулах вэ, ҮЭ-д хэрхэн зохион байгуулах вэ” хамтарсан төсөл хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд бичиг баримт боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, зорилтот төсөл хэрэгжүүлэх зэрэг олон талт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэдээллийг Та бүхэн цахим болон хэвлэл мэдээллийн сувгаас олж харсан биз ээ.

Өнөөдрийн хувьд Албан бус салбарт ажиллагчдад хүрч ажиллахад сургалтын гарын авлага, материал дутмаг байсан. ҮЭ-ийн идэвхтэн сонгуультнуудад зориулсан модуль сургалтын гарын авлага хийж эхэлсэн. Долоон бүлэг асуудлаар сургалтын гарын авлага боловсруулахаар 5 Багш арга зүйч, сургалтын төвтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Энэхүү сургалтын модулиа зөвхөн өнөөдөр та бүхэнд танилцуулах бус танхимын болон цахим сургалтыг туршилтаар зохион байгуулаад байна. Хэнтий, Булган, Дорноговь, Төв, Завхан, Сүхбаатар аймгийн Албан бус салбарт ажиллагчдад зориулж цахимаар 8 удаагийн сургалт хийлээ.

Танхимаар Хэнтий аймгийн 3 сум, ХХААБО, Тээвэр, Авто зам, Нэгдмэл ҮЭ-ийн холбооны албан бус салбарт ажиллагчдад сургалт хийгээд байна. Бусад салбарын ҮЭ-үүдтэй хамтарна.

Сургалтын гарын авлага боловсруулах ажлын хэсэг, сургалтад оролцогчдын хүсэлтээр сайжруулалт хийгдээд явж байна. Өнөөдөр дээрх долоон бүлэг асуудлаар арга зүй, агуулгын мэдээллийг МҮЭ-ийн холбооны Багш арга зүйчид та бүхэнд хүргэнэ. Арга зүйн талаас үнэтэй саналаа хэлэхийг хүсэе. Та бүхний саналыг авсны дараа Сургалт арга зүйн зөвлөлд оруулж батлуулсны дараа урт хугацаанд хэрэглэх гарын авлагатай болж байгаа юм гэлээ.

Албан бус салбар гэж юу вэ, “Эдийн засгийн асуудал, гэрээ, хэлэлцээр хийх” сэдвээр БАЗ Н.Аюуш, ”Хөдөлмөрлөх эрх” сэдвээр БАЗ Ц.Гэнэндулам, “ХАБЭА-н асуудал” сэдвээр БАЗ Т.Эрдэнэ, “Эвлэлдэн нэгдэх эрх, ҮЭ-д зохион байгуулах” БАЗ Ш.Буянаа, “ҮЭ-ийн үйл ажиллагааг” онлайнаар зохион байгуулах” сэдвээр Б.Сарангуа /ФЭС/, “Бизнес санаа” сэдвээр Потеншил сургалтын төвөөс тус бүр танилцуулга хийсэн юм.

Баянхонгор аймгийн ҮЭ-ийн холбооны дарга В.Гүрсэд, Говь-Алтай аймгийн БАЗ Г.Ундрам нар сумдын хамтын гэрээ хэлэлцээрт Албан бус салбарт ажиллагчдын нийгмийн асуудлыг тусгах, БАЗ-чдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах санал тавьсан бол Орхон аймгийн ҮЭ-ийн холбооны дарга М.Батцоож сургалтын үзүүлэн танилцуулгаа цахим хэлбэрт оруулахдаа ойлгомжтой байлгах нь зүйтэй зэрэг санал гаргалаа.