Бямбацогт.С 2020.05.13 | Vip76.mn

Давхар шийтгэл оногдуулж байсан зөрчлийг арилгасан

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь 3 зүйлтэй бөгөөд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд заасан баривчлах шийтгэлийг оногдуулах эрх бүхий албан тушаалтныг тодорхой болгож, үндсэн шийтгэлийг давхардуулан оногдуулахаар заасан зөрчлийг арилгасан юм. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд “тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээд, эсхүл хуульд заасан үндэслэлээр жолоодох эрхээ хасуулсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон бол хүлээлгэх хариуцлагыг “торгох” шийтгэл байхаар заасан. Гэтэл энэ хуулийн 27.3 дахь хэсэгт “тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй буюу уг эрхээ хасуулсан этгээд согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон” зөрчилд дахин “торгох” шийтгэл оногдуулахаар заасан байжээ.

Энэ нь хор уршиг, нийтэд учруулах аюул, зөрчил үйлдэгдсэн нөхцөл байдал, зөрчил үйлдсэн этгээдийн хувийн байдал зэргээс хамааран харилцан адилгүй зөрчилд нэг төрлийн шийтгэл оногдуулах оновчгүй зохицуулалт байсан.

Тиймээс Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар харилцан адилгүй зөрчилд нэг төрлийн шийтгэл оногдуулах оновчгүй зохицуулалтыг өөрчлөн, зөрчил тус бүрт нь тохирсон шийтгэл оногдуулах, зам тээврийн осол, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил үйлдсэн этгээдийн зан үйл, түүнд үзүүлэх хүмүүжлийн нөлөөллийг дээшлүүлэх зохицуулалтыг оруулж, эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН хэмжээнд 2019 онд:
  • Зам тээврийн ослын шинжтэй дуудлага - 53,753
  • Зам тээврийн осол - 18131
  • Хүн амь насаа алдсан - 430
  • Хүн гэмтэж, бэртсэн - 2886
  • Хүүхэд өртсөн осол - 571
  • Хүүхэд амь насаа алдсан - 52
  • Учирсан хохирол - 20 тэрбум 316,2 сая төгрөг

Ц.Соёлмаа