Х.Амгаланбаатар 2020.11.12 | Vip76.mn

Засгийн газар, УИХ-д МҮЭХ-оос мэдэгдэл хүргүүллээ

Засгийн газар, УИХ-д МҮЭХ-оос мэдэгдэл хүргүүллээ

Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос Монгол Улсын Засгийн газар, УИХ-д хандан мэдэгдэл хүргүүлжээ

Уг мэдэгдлийг бүрэн эхээр нь хүргэе.

"МҮЭ-ийн холбооноос 2021 оны Улсын төсвийг боловсруулахад Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын холбогдолтой хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангах, Ковид-19 цар тахлын хариу арга хэмжээний хүрээнд төрийн чанартай үйлчилгээний төлөө дотоод нөөцийг дайчлах, татварын зувчуулалтыг зогсооход нөлөөлж, ажлын байрны баталгааг хангах, хөдөлмөрийн үнэлэмж, тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, ХАБЭА-н зардлыг бүх шатны байгууллагуудын төсөвт тусгах, нийгмийн хамгааллыг сайжруулахад гарах зардалтай холбоотой тодорхой саналуудыг төсвийн хүрээний мэдэгдэл хүргүүлэх буюу төсвийг нэгтгэн хэлэлцэж эхлэхээс өмнө хүргүүлсэн.

Монгол Улсын Засгийн газраас УИХ-д өргөн барьж, эцсийн шатанд хэлэлцэгдэж байгаа 2021 оны Улсын төсвийн төсөлд МҮЭ-ийн холбооноос хүргүүлсэн зайлшгүй тусгах шаардлагатай зарим саналууд тусгагдаагүй байна.

Тухайлбал, цалингийн нэгдсэн системд шилжихтэй холбогдуулан орон тоо, цалин хөлсний санг бууруулахаар төсвийн төсөлд тусгагдсан нь өмнөх Улсын болон салбарын хэлэлцээрүүдийн заалтыг зөрчиж, хүрсэн түвшинг дордуулсан нь “Төрийн үйлчилгээний салбарын байгууллагуудад ачаалал нэмэгдлийг тооцохгүйгээр 17.3 мянган орон тоог хассан, боловсролын салбарын тусгай шилжүүлгийн цалинг 57.6 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан” зэргээс харагдаж байна

Иймд МҮЭ-ийн холбооноос Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдал улам хүндэрч нийт иргэдийг хамарч цаашид ч үргэлжлэх төлөвтэй байгааг харгалзан үзэж дараах саналуудыг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай байгааг мэдэгдэж байна.

Үүнд:

  1. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, баталгааг хангаж, хамгаалахад чиглэсэн бодлого арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн авах.
  2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжийг инфляцийн түвшин, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй уялдуулан нэмэгдүүлэх хөрөнгийг төсөвлөх.
  3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 26.2-т “Төсвийн байгууллага нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5 хувиас, аж ахуй нэгж, байгууллага эрсдэлийн түвшингээс хамааран 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг тусгах” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх.
  4. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдэл 500 тэрбум төгрөгийг нийгмийн эрүүл мэнд, Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийн арга хэмжээнд зориулан нийт даатгуулагчдад зарцуулахаар төсөвлөж, тодорхой хэсгийг эрсдэлийн санд үлдээх.
  5. Улсын төсвийн тэвчиж болох зардал, үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудыг царцааж цалин хөлс, бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглүүлэх.
  6. Ковидын үед Засгийн газраас эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн багц арга хэмжээ нийгмийн даатгалын шимтгэл, хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд төр, төсвийн, орон нутгийн болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудыг хамруулах.
  7. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2021 онд 2 хувиар нэмэгдүүлсэн хуулийн заалтыг цуцлах.

Дээрх саналуудыг тусгаагүй тохиолдолд МҮЭ-ийн холбоо болон гишүүн байгууллагууд хуулийн хүрээнд тэмцлийн дараагийн арга хэмжээнд шилжихээ мэдэгдэж байна.

МОНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБОО