Жавхлан

Б.Жавхлан

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга

1996
1997
Монгол улсын их сургуулийг банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
1998
1999
Монголбанкнаас ХААН банкинд Бүрэн эрхт төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч
2000
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч
2001
2002
2003
2004
Худалдаа хөгжлийн банк, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
2005
2006
Худалдаа хөгжлийн банк, Дэд ерөнхийлөгч
2007
2008
2009
2010
Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

3.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

4.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

5.

Төв банкны тухай

6.

Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

7.

Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай

8.

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

9.

Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай

10.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай