Жавхлан

Б.Жавхлан

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга

1996
1997
Монгол улсын их сургуулийг банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
1998
1999
Монголбанкнаас ХААН банкинд Бүрэн эрхт төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч
2000
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч
2001
2002
2003
2004
Худалдаа хөгжлийн банк, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
2005
2006
Худалдаа хөгжлийн банк, Дэд ерөнхийлөгч
2007
2008
2009
2010
Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга
2017
2018
2019
2020
2021

Ажил

Хаана Албан тушаал Он
1 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн 2016 - Одоо
2 Монголбанк Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч 2010-2016
3 Худалдаа хөгжлийн банк Дэд ерөнхийлөгч 2006-2007
4 Худалдаа хөгжлийн банк Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал 2004-2006
5 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Ахлах хянан шалгагч 2000-2004
6 Монголбанк ХААН банкинд Бүрэн эрхэт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагч 1999-2000
7 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Хянан шалгагч 1997-1999

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг Мэргэжил Он
1 Монгол улсын их сургууль, ЭЗС Улаанбаатар Бакалавр Банкны эдийн засагч 1992-1997
2 Индианагийн Их Сургууль АНУ Магистр Санхүү 2009