Бямбацогт

С.Бямбацогт

Монгол улсын их хурлын гишүүн

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга

1997
1998
Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
1999
2000
“Нью прогресс” группийг үүсгэн байгуулав
2001
2002
2003
2004
2005
Голландын Мастрихтын их сургуулийг бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалав
2006
Монголын ардчилсан социалист оюутны холбоо ерөнхийлөгч
2007
2008
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр Ховд аймгаас сонгогдов
2009
“Монгол Улсын Төрийн далбааны өдөр” -ийг батлуулав
2010
2011
2012
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 2 дахь удаагаа сонгогдов
2013
УИХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга
2014
2015
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 боловсруулав
МУИС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр төгсөв
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр 3 дахь удаагаа сонгогдов
2017
2018
2019
2020
2021

Хууль Төлөв
1.

Монгол Улсын Их Иурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай

2.

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

3.

Монгол Улсын Их Хурлын тухай

4.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлын тухай

5.

Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай

6.

Төрийн аудитын тухай хууль

7.

Эрдэнэсийн сангийн тухай

8.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

9.

Эрүүгийн хууль

10.

Итгэлийн зээл олгох тухай

11.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

12.

Үндсэн хуулийн асуудлаар ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

13.

Зөвшөөрлийн тухай

14.

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалтны ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай

15.

Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журмын тухай

16.

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл

17.

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлах тухай

18.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

19.

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

20.

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

21.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай

22.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай

23.

Прокурорын тухай

24.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

25.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

26.

Зөрчлийн тухай

27.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай

28.

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

29.

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

30.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

31.

Дотоодын цэргийн тухай

32.

Цагдаагийн албаны тухай

33.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

34.

Хууль тогтоомжийн тухай

35.

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай

36.

Монгол Улсын хилийн тухай

37.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

38.

Арбитрын тухай

39.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

40.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай

41.

УИХ-ын 26-р тогтоол

42.

Монгол Улсын урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал

43.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

44.

Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай

45.

Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

46.

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай

47.

Төсвийн албаны эрх зүйн байдлын тухай хууль

48.

Статистикийн тухай

49.

Компанийн тухай хууль

50.

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль

51.

Эхэд урамшуулал олгох тухай хууль

52.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

53.

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай