Хууль зүй дотоод хэргийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ц.Нямдорж

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд

Б.Энхбаяр

Хууль зүй дотоод хэргийн дэд сайд

2020 2021 2022 2023 2024
Хууль Төлөв
1.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай

2.

Монгол Улсын иргэн гадаадад зорчих, цагаачлах тухай

3.

Ялтан шилжүүлэх тухай

4.

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай

5.

Эрүүгийн хууль

6.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай

7.

Нотариатын тухай

8.

Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

9.

Өмгөөллийн тухай

10.

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээг соёрхон батлах

11.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

12.

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай

13.

Гэрээ соёрхон батлах тухай

14.

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

15.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль

16.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай

17.

Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай

18.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

19.

Монгол Улсад 2018-2020 онд цагаачлуулж болох гадаад иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай

20.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай

21.

Прокурорын тухай

22.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

23.

Зөрчлийн тухай

24.

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

25.

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

26.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай

27.

Дотоодын цэргийн тухай

28.

Цагдаагийн албаны тухай

29.

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

30.

Хууль тогтоомжийн тухай

31.

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн төслийн тухай

32.

Монгол улсын хилийн тухай

33.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

34.

Арбитрын тухай

35.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

36.

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай

37.

УИХ-ын 26-р тогтоол

38.

Прокурорын албан тушаалын цалингий хэмжээ, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг тогтоох

39.

Онцгой албан татварын тухай

40.

Хохирлын сангийн тухай

41.

Галт зэвсгийн тухай

42.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх

43.

Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай

44.

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

45.

Хилийн боомтын тухай хууль

46.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай