Сангийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ч.Хүрэлбаатар

Сангийн сайд

Х.Булгантуяа

Сангийн дэд сайд

2019 2020 2021 2022 2023
Хууль Төлөв
1.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

2.

Олон улсын маргааныг энхийн замаар шийдвэрлэх тухай 1907 оны конвенцийг соёрхон батлах тухай

3.

Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл

4.

Татварын ерөнхий хууль

5.

Төрийн өмчийг 2018-2020 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай

6.

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

7.

Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

8.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

9.

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

10.

Ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

11.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай

12.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай

13.

Ашигт малтмалын тухай хууль

14.

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай

15.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

16.

Онцгой албан татварын тухай

17.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

18.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

19.

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай

20.

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай

21.

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

22.

Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

23.

Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр

24.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

25.

Экспортыг дэмжих төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

26.

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 баримтлах бодлого батлах тухай

27.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай

28.

Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай

29.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны гүйцэтгэл

30.

Монгол улсын гаалийн тухай

31.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

32.

Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай

33.

Монгол улс цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцийг соёрхон батлах тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай

34.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

35.

Төрийн өмчийн тухай

36.

Аудитын тухай

37.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

38.

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай

39.

Өрийн удирдлагын тухай

40.

Хөрөнгийн албан татварын тухай

41.

Нийслэл хотын албан татварын тухай

42.

Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай

43.

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

44.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

45.

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

46.

Эдийн засгийг идэвхижүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

47.

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

48.

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

49.

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай

50.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

51.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай