Сангийн яам
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ч.Хүрэлбаатар

Сангийн сайд

Х.Булгантуяа

Сангийн дэд сайд

2020 2021 2022 2023 2024
Хууль Төлөв
1.

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах, хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай

2.

Байгалийн ургамлын тухай

3.

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

4.

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

5.

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

6.

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай

7.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай

8.

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

9.

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

10.

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

11.

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай

12.

Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр

13.

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

14.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

15.

Экспортын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр батлах тухай

16.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай

17.

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай

18.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

19.

Конвенцийг соёрхон батлах тухай

20.

Монгол Улсын 2017 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл

21.

Татварын ерөнхий хууль

22.

Төрийн өмчийг 2018-2020 онд хувьчлах үндсэн чиглэл батлах тухай

23.

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

24.

Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

25.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

26.

Ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

27.

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай

28.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай

29.

Ашигт малтмалын тухай хууль

30.

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай

31.

Онцгой албан татварын тухай

32.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

33.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл

34.

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай

35.

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай

36.

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

37.

Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

38.

Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр

39.

Экспортыг дэмжих төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

40.

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 баримтлах бодлого батлах тухай

41.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай

42.

Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай

43.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны гүйцэтгэл

44.

Монгол улсын гаалийн тухай

45.

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

46.

Ашигласан түлш, цөмийн болон цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол улсын хилээр оруулахыг хориглох тухай

47.

Монгол улс цөмийн аюулгүй ажиллагааны тухай 1994 оны конвенцийг соёрхон батлах тухай асуудлыг зөвшилцөх тухай

48.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

49.

Төрийн өмчийн тухай

50.

Аудитын тухай

51.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

52.

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай

53.

Өрийн удирдлагын тухай

54.

Хөрөнгийн албан татварын тухай

55.

Нийслэл хотын албан татварын тухай

56.

Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай

57.

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

58.

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

59.

Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

60.

Эдийн засгийг идэвхижүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

61.

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

62.

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль

63.

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай

64.

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай

65.

Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай