Хууль

Зөвшөөрлийн тухай

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээ тогтоох тухай

Зөвшилцөх тухай

Засгийн газрын гишүүдийг томилуулах тухай

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Засгийн газрын гишүүн - Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын үүрэгт ажлаас огцруулах тухай

Засгийн газрын гишүүн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Засгийн газрын гишүүн-Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Захиргааны ерөнхий хууль

Зээлийн хүүгийн хязгаар тогтоох болон мөнгө хүүлэлттэй тэмцэх тухай

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Засгийн газрын тухай

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

Зөрчлийн тухай

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

Зарим хууль, тогтоолын төсөл буцаах тухай

Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай

Засгийн газрын бүтцийн тухай

Зэвсэгт хүчний тухай

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Зарим нутаг дэвсгэрийг тусгай хамгаалалттай газрын хилийн заагаас чөлөөлж, өөрчлөлт оруулах тухай

Засгийн газарт үүрэг өгөх тухай

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай